Haberler

Hibrit Eğitim Hakkında


Üniversitemiz Senatosu'nun 23/2/2021 tarihli ve 2021/3 nolu toplantısında alınan kararlar gereği "tüm lisans programlarının 4’ücü sınıfları ile önlisans programlarının 2’inci sınıflarının uygulamalı, laboratuvar ve atölye çalışması gibi dersleri isteğe bağlı olarak (öğrencinin talebi ve öğretim elemanının kabul etmesi koşuluyla) yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemi ile hibrit şekilde, teorik derslerin ise uzaktan öğretim yöntemi ile yapılması" kararlaştırılmıştır. Bu duyuru kapsamında hibrit eğitim için başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz duyurularda verilen formu doldurup, ilgili birime iletmelidirler.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors