İş Akış Şemaları

Ders Görevlendirmeleri Süreci

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Ders Muafiyet İşlem Süreci

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Ders Telafi Süreci

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Devir Giriş İş Akış Şeması

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Dikey Geçiş İşlemleri Süreci

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Ek Ders Üçterleri İş Akış Şeması

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Gelen Evrak Süreci Şeması

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Kayıt Dondurma İşlem Süreci

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Kayıt Sildirme İşlem Süreci

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Maaş Ödemeleri İş Akış Şeması

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Mazeret Sınavı İşlem Süreci

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Mezuniyet Süreci

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Öğrenci Staj İş Akış Şeması

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Personel Özlük İşlemleri Süreci

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Satınalma İş Akış Şeması

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Yatay Geçiş İşlemleri Süreci

KOÜ Teknoloji Fakültesi