KOU
Teknoloji Fakültesi
Latest  
  • Welcome to Faculity of Technology Website.

Announcements

  2013-2014 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları
Zorunlu Staj Hakkında
  • Fakültemizde eğitim görmekte olup zorunlu staja tabii olan öğrencilerimizin;
    17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5 inci maddesinin b bendinde
    “b) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ile Yükseköğretim Kurumları staj görevini yerine getirecek olan öğrencilerini bu düzenleme ile sadece kısa vadeli sigorta kolu (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası) kapsamında sigortalı yapacak olup diğer sigorta kolları uygulamayacaktır hükmü yer almaktadır.
    Yine aynı kanunun 87 inci maddesinin e bendi “5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu,” ile yüksek öğrenim kurumu sosyal güvenlik işlemlerini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır.Denilmekte olduğundan staj gören öğrencilerimizin  iş kazası  meslek hastalığı sigorta işlemleri kurumumuzca yapılmaktadır.
    Dekanlık
YÖK'ün Mühendislik Ünvanı Hakkında Yazısı


News

Yrd. Doç. Dr. Hakan Köylü Hocamıza Çifte Ödül

Haber için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

İZAYDAŞ ve TOSB ile İşyeri Eğitimi Protokolü İmzalandı

Haber için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve TSK şehitlerini anma günü etkinliği fakültemiz tarafından düzenlendi.

Haber için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

KSO ile İşyeri Eğitimi Protokolü İmzalandı
KOTO ile İşyeri Eğitimi Protokolü İmzalandı
TÜBİTAK Projelerimiz kabul edildi.

Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR ve Yrd. Doç. Dr. Hakan KÖYLÜ'nün TÜBİTAK'a sunmuş oldukları 1001 Projeleri kabul edilmiştir.


Projeler:


EEEAG - 113E143: Fotovoltaik Kaynaktan Beslenen 3-Fazlı 4-Telli Akıllı Mikro Şebeke Yapısının Batarya ve Ultra-Kapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sistemi ile Geliştirilmesi, Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR (Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü)


MAG - 113M421: Manyeto-Reolojik (MR) Amortisörler ile Süspansiyon Sisteminin ABS Fren Sistemine Entegrasyonun Tasarlanması ve Test EdilmesiYrd. Doç. Dr. Hakan KÖYLÜ(Otomotiv Mühendisliği Bölümü)

Teknoloji Fakültesi’nin AB Projesi Kabul Edildi
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci Ortaklık projeleri ile ilgili 2013 teklif çağrısı döneminde Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nün hazırlamış olduğu “Network for Vocational Education and Training in Renewable Energy adlı  2013-1-DE2-LEO04-16043 3 nolu  proje desteklenmek üzere kabul edilmiştir. Proje kapsamında, 9 farklı ortak ile 5 farklı ülkede (Türkiye, Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere)  proje toplantıları düzenlenecektir.
Fakültemiz tarafından hazırlanan Leonardo Da Vinci (LdV) Projesi kabul edildi.
Fakültemiz tarafından hazırlanan Leonardo Da Vinci (LdV) Projesi kabul edildi.

Web Master : Burak İNNER

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
41380, Umuttepe/KOCAELİ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 22 02 / Fax: +90 (262) 303 22 03