KOU
Teknoloji Fakültesi

 

Sevgili Öğrenciler,

 

Toplumun ve bireylerin mutluluğuna giden yol eğitimden geçmektedir. Üniversite eğitiminin temel amacı ise; güçlü bir mesleki eğitimin yanında, evrensel düşünebilme, fikir üretebilme, araştırma ve analiz yapabilme, ekip çalışması ile iletişim yeteneklerini kazandırabilmektir. Bu nedenle, üniversiteler sadece meslek öğrenilen eğitim kurumları değildir.

 

Fakültemiz kazanımlarını,  bilimsel ve teknolojik yenilikleri devamlı olarak siz değerli öğrencilere aktaran, Ar-Ge faaliyetlerine önem veren, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmaları ile eğitim ve araştırma düzeyini sürekli yükseltmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen bir fakülte konumundadır. Fakültemizde hem bilimsel değerlere büyük önem verilmekte, hem de çağımızın gereklerine uygun olarak araştırmacı, rekabet gücü yüksek ve girişimci ruha sahip mühendisler yetiştirilerek ülke kalkınmasına ve teknolojik gelişime katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

 

Geleceğin Aydınları olan Sevgili Gençler,

 

Fakültemiz bünyesinde verilen dersler, sizlerin teori ile uygulamayı ilişkilendirmenize ve öğrenci merkezli eğitim-öğretiminize olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, uygulamalı mühendislik dersleri iş hayatınızda sizlere büyük katkı sağlayacaktır. Unutmayınız ki ‘Gideceği liman belli olmayan gemiye, hiçbir rüzgâr yardım etmez’. Bu bağlamda, kaliteli bir ‘Staj’ ve ilgili sektörlerde alacağınız ‘İşyeri Eğitimi’ sizler için önemli avantajlar arasındadır.

 

Bir üniversiteli olma farklılığını ve sorumluluğunu hisseden sizlerin üniversitemizin ve fakültemizin sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendireceğinize yürekten inanmaktayım. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve idari personelimizle bir bütün olarak başarılarımızın sürekli olmasını diliyorum.

 

Sevgi, sağlık ve başarı dileklerimle...

 

Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI

Web Master : Burak İNNER

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
41380, Umuttepe/KOCAELİ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 22 02 / Fax: +90 (262) 303 22 03