İç Denetim Raporları

İç Denetim Raporları

RAPOR ADIDOSYA
Görev Tanım Formu

Hassas Görev Formu

İç Kontrol Nedir

İşleyiş Şeması

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu İç Kontrol Standartlari Tebliği

Memur Anketi

Öğrenci Anketi

Eylem Planı

Hizmet Standartları

İç Kontrol Sistemi Soru Formu

Birim Faaliyet Raporu

Organizasyon Şeması

Risk Analizi

İş Akış Süreci

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors