Matbu Evraklar

Matbu Evraklar

Staj-İşyeri Eğitimi SGK Öğrenci Beyan ve Taahhüt Formu (Zorunlu Evrak)

İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu

Staj Başvuru ve Kabul Formu

Devlet Katkısı Talep Formu

Staj Akış Diyagramı

Staj Değerlendirme Formu

Staj Raporu

Sigorta Beyan Formu

İşyeri Eğitimi Akış Diyagramı Formu

İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formu

İşyeri Eğitimi Denetim Formu

İşyeri Eğitimi Öğrenci Başvuru Formu

İşyeri Eğitimi Raporu

İşyeri Eğitimi Rapor Yazım Kuralları

İşyeri Eğitim Yönergesi

Staj Eğitim Yönergesi

İŞKUR-IABS

İŞKUR-IBEP


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors