Dekan İletisi

Dekan İletisi

Sevgili Öğrenciler,


Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Türkiye’nin en gelişmiş sanayi bölgelerinin yer aldığı Kocaeli ilindeki konumu itibariyle, ülkemizin gelişiminde ve kalkınmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Fakültemizin amacı, konusunda uzman eğitim öğretim kadrosu, tecrübeli öğretim üyeleri ile birlikte; genç, dinamik, araştırma odaklı akademisyenleri ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisleri yetiştirmektedir.


Fakülte öğretim elemanlarımız, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte çok sayıda araştırma projeleri ile Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarını yürütmekte, farklı alanlardaki projelerde danışman olarak yer almaktadırlar. Bu projelerden kazanılan teknik bilgi ve beceriler; hem ülkemize katma değer sağlamakta, hem de öğrencilerimizin güncel teknolojiyi ve yeni araştırma tekniklerini bizzat bu faaliyetleri gerçekleştiren akademisyenlerden öğrenerek mühendislik eğitimlerine katkı yapmaktadır.


Yetiştirdiğimiz mühendislerin günümüz teknolojisini en iyi şekilde kullanmakla kalmayıp teknolojiyi tasarlayarak üretip sektöründe lider mühendisler olarak bilgi, beceri ve uygulama tecrübesine sahip olmaları için gösterdiğimiz gayretler devam etmektedir. Eğer geleceğin dünyasında iyi bir mühendislik eğitimi ile yer almak istiyorsanız Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi sizin için doğru bir tercihtir.


Fakültemiz, kazanımlarını, bilimsel ve teknolojik yenilikleri devamlı olarak siz değerli öğrencilere aktaran, Ar-Ge faaliyetlerine önem veren, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmaları ile eğitim ve araştırma düzeyini sürekli yükseltmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir.


Üniversite eğitiminde teorik bilginin uygulamalı eğitimlerle pekiştirilmesi çok önemlidir. Fakültemiz bünyesinde verilen dersler ve uygulamalı eğitimler, sizlerin teori ile pratiği ilişkilendirmenize olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, temel fen bilimleri, uygulamalı mühendislik ve özel alan dersleri iş hayatınızda sizlere büyük katkı sağlayacaktır.


Fakültemizin en önemli misyonlarından biri, özellikle uygulama kabiliyeti yüksek, üretimde etkin mühendisler yetiştirmektir. Bu bağlamda, Teknoloji Fakültesi’nden mezun olan mühendislerin en önemli özelliği, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda planlama ve tasarım yapmakla birlikte, bizzat işin başında, işi üstlenen ve yürüten nitelikte mühendisler olmalarıdır. Bunun sağlanması amacıyla, öğrencilerimiz mezuniyet öncesinde son sınıfın bir eğitim döneminde "İşyeri Eğitimi" adı altında ilgili sektörlerde uygulamalı eğitim almaktadırlar. Dolayısıyla, öğrencilerimiz iki adet yaz stajının devamında aldıkları işyeri eğitiminin sonucunda, iş bulmada da önemli avantajlara sahip olmaktadır.


Üniversite eğitiminin sadece sınıflarda olmayacağının bilinciyle, bilgi üreten bir Üniversite olarak geleceğin öneminin farkında hep birlikte öğreniyor, araştırıyor ve üretiyoruz.


Bir üniversiteli olma farklılığını ve sorumluluğunu hisseden sizlerin üniversitemizin ve fakültemizin sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendireceğinize yürekten inanıyorum. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle bir bütün olarak başarılarımızın sürekli olmasını diliyorum.


Sevgi, sağlık ve başarı dileklerimle...


Prof. Dr. Yasin KİŞİOĞLU
D E K A N

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors