Matbu Belgeler

Staj Akış Diyagramı

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Staj Başvuru - Kabul Formu

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Staj Değerlendirme Formu

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Staj Raporu

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Staj Sunum

KOÜ Teknoloji Fakültesi

İŞKUR İş Arama Becerileri Sunumu

KOÜ Teknoloji Fakültesi

İşyeri Eğitimi Akış Diyagramı

KOÜ Teknoloji Fakültesi

İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu

KOÜ Teknoloji Fakültesi

İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formu

KOÜ Teknoloji Fakültesi

İşyeri Eğitimi Denetim Formu

KOÜ Teknoloji Fakültesi

İşyeri Eğitimi Raporu

KOÜ Teknoloji Fakültesi

İşyeri Eğitimi Raporu Yazım Kuralları

KOÜ Teknoloji Fakültesi

Staj/İşyeri Eğitimi Sigorta Beyanı

KOÜ Teknoloji Fakültesi

KONFERANS SALONU TALEP FORMU

KOÜ Teknoloji Fakültesi